رده بندی سنی فیلم و سریال ها با توضیحات

سریال

TV-Y: همه کودکان

 • برای کودکان 2 تا 6 سال طراحی شده است و برای ترساندن طراحی نشده است.

TV-Y7: به کودکان بزرگتر هدایت می شود

 • برای کودکان 7 سال به بالا در نظر گرفته شده است. مناسب برای کودکانی که تفاوت بین زندگی واقعی و تصور را می دانند. حاوی خشونت فانتزی خفیف یا کمدی است. برخی از مطالب می تواند کودکان کوچکتر (زیر 7 سال) را بترساند.

TV -Y7 FV: جهت کودکان بزرگتر – خشونت فانتزی

 • برای کودکان بزرگتر در نظر گرفته شده است. دارای خشونت فانتزی بیشتر از برنامه های TVY7 است.

TV-G: مخاطبان عمومی

 • برای همه سنین در نظر گرفته شده است. حاوی خشونت اندک یا بدون خشونت ، زبان قوی و گفتگوی جنسی یا موقعیتهای کمی یا بدون آن.

TV-PG: راهنمایی والدین پیشنهاد می شود

 • برای کودکان کنار بزرگسالان در نظر گرفته شده است. احتمالاً شامل برخی دیالوگ های پیشنهادی ، زبان نادرست درشت ، برخی موقعیت های جنسی یا برخی خشونت های متوسط است.

TV-14: والدین به شدت احتیاط کنند

 • برای کودکان 14 سال به بالا در جمع بزرگسالان در نظر گرفته شده است. احتمالاً شامل گفتگوی شدیداً تلقینی ، زبان درشت قوی ، موقعیت های شدید جنسی یا خشونت شدید است.

TV-MA: فقط مخاطبان بالغ

 • برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است و ممکن است برای کودکان زیر 17 سال نامناسب باشد. احتمالاً حاوی زبان ناشایست ، فعالیت جنسی صریح یا خشونت تصویری است.

فیلم

G: مخاطبان عمومی

 • این برنامه برای همه سنین طراحی شده است. این رتبه بندی نشان می دهد که یک فیلم حاوی هیچ چیزی نیست که باعث صدمه به والدین توسط تماشای فرزندان شود.

PG: راهنمایی والدین پیشنهاد می شود

 • از والدین خواسته می شود که راهنمایی والدین را ارائه دهند. این فیلم ممکن است حاوی مطالبی باشد که والدین برای فرزندان خود دوست ندارند.

PG-13: والدین به شدت احتیاط  کنند

 • برخی از مطالب ممکن است برای کودکان زیر 13 سال مناسب نباشد. ممکن است شامل خشونت ، برهنگی ، احساسات ، زبان ، فعالیتهای بزرگسالان یا سایر عناصر فراتر از رتبه PG باشد ، اما به محدوده R محدود نمی رسد.

R: محدود شده است

 • این رتبه برای فیلم هایی است که به طور خاص برای بزرگسالان طراحی شده اند و بنابراین ممکن است برای کودکان زیر 17 سال نامناسب باشد.

NC-17: به وضوح بالغ

 • این امتیاز برای فیلم هایی اعمال می شود که MPAA معتقد است اکثر والدین آن را برای کودکان زیر 17 سال نامناسب می دانند. این فقط نشان می دهد که محتوای بزرگسالان شدیدتر از فیلم های دارای رتبه R است.

درصورت پخش نشدن ویدیو با فیلترشکن وارد شوید

X